De toekomst van de zorg

Health

The challenge

De toekomst van de zorg

Dat je op een x- moment zorg nodig hebt, dan is nu eenmaal zo. Je redt het zelf niet meer, je netwerk beschikt niet over de juiste vaardigheden/tijd/beschikbaarheid en je hebt hulp nodig. Van oudsher is menselijke inzet, dus een professional, dan de oplossing. Maar juist die menselijke inzet staat door de capaciteitsissues onder druk. In die fase helpt het om zelf maar ook als professional, een arsenaal aan alternatieve oplossingen te hebben. Dat betekent niet dat iedereen die oplossingen zelf zou moeten verkopen/implementeren maar wel kan nadenken over alternatieve hulpverleningsbronnen, niet zijnde: zet een professional in.

The why

Why is this challenge important?

De dubbele vergrijzing (groep ouderen wordt groter en de ouderen worden ouder) zorgt voor problemen, evenals de aanhoudende toename van gezins- en jeugdhulp. 

Maar zelden wordt dit immense probleem bekeken vanuit de eigen invloedssfeer en de ongezonde prikkels die ons zorgsysteem met zich meebrengt. Hoewel we als externe zorgorganisatie baat hebben bij meer zorgvragen, zijn we het als expertisepartner min of meer aan onze stand verplicht om er ook voor te zorgen dat de hoeveelheid zorgvragen ons zorgstelsel niet overspoelt.

De toegankelijkheid van zorg staat nu, mede door corona, en in de toekomst onder druk. Of het nu de kwaliteit betreft of de wachttijd. Deze toegankelijkheid wordt vaak bekeken vanuit de aan- of afwezigheid van voldoende kwalitatief personeel. Zo worden er zijinstroom trajecten, herintreders en zorgreservisten ingezet om de ontstane problemen het hoofd te bieden. Stuk voor stuk goede oplossingen die zoden aan de dijk zetten. En oplossingen die dus ook vooral moeten blijven plaatsvinden. 

Maar het zal niet voldoende zijn. Het reduceren van zorgvragen is een van de belangrijke thema’s waar Careflex zich mee bezighoudt. Vanuit onze positieve en alternatieve kijk op de mens, denken we daar invloed op te hebben. Weet wel, het reduceren van zorgvragen is iets anders dan het onthouden van zorg waar iemand op dat moment recht op heeft. Het gaat om het vergroten van ieders vermogen en veerkracht om in mindere mate een beroep te doen op formele zorg. 

The solution

What outcome are we looking for?

Een innovatieve oplossing om de zorgdruk te verminderen en hiermee de zorg van de toekomst te verbeteren.

Participants

We are looking for:
Nederlands sprekende studenten in de zorg, gezondheid, business, medische wetenschappen

Rewards

  • Gain experience
  • Enhance your CV
  • Connect with like-minded people
  • Receive a certificate of participation

Share Challenge

Timeline

Open for Registration

Open for Registration

10/01/23

Deadline Registration

Deadline Registration

05/02/23

Sprintday

Sprintday

07/02/23

About us

Careflex

Kwaliteit als enige ambitie

Careflex is een externe zorgverlener gespecialiseerd in complexe doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Als partner van onze opdrachtgevers helpen we om de kwaliteit en continuïteit van zorg op peil te houden of zelfs te verbeteren. Ons doel: Samen de wereld een beetje beter, makkelijker en leuker maken!

View organisation profile